Motivasyon Koçluğu Nedir ve Önemi Nelerdir?

Motivasyon Koçlığı

Koçluk, bir kişiyi belli bir yerden başka bir yere götürmektir. Günümüzün yaşam koşullarına bakıldığında, her geçen gün maddi ve manevi yönden sıkışıklığa düşmüş olan bireyler ve hatta firmalarla bile karşılaşmak mümkündür. Daha iyi bir yaşam tarzı, iş hayatında sürekli başarı ve özel hayatında verimliliği hedeflemiş olan bireyler, hedeflerine ulaşabilmek için çoğu zaman tek başlarına hareket etmeye cesaret edemezler. ‘’ Başaramazsam?’’ yada ‘’Başaramadığım zaman sonucu ne olur?’’ gibi soruları kendilerine sorarak, sürekli bir geri çekilme pozisyonunda seyrederler. Motivasyon koçluğu, bu noktada bireylerin kendi potansiyellerini ortaya çıkartmasına destek sağlayarak, kişinin belirlediği amaçlar doğrultusunda hedefine en etkili yollar sayesinde ulaşmasına yardımcı olur. Kişinin belirlediği hedefe ulaşması ancak, tam motivasyonunun arttırılması ve performansının yüksek seviyeye çıkmasıyla sağlanır.

Motivasyon

İnsan davranışlarına yön vermek isteyen herkesin kullanabileceği en etkili yöntem olarak kabul edilenmotivasyon, arzu edilen sonuçlara ulaşmada oynadığı rol ile motivasyon koçluğunun ana temelini oluşturur. Motivasyon koçluğu tek bir bireye uygulanabileceği gibi, örgütsel olarak da çalışanlar ile grup motivasyonu olarak da sağlanabilir. Motivasyonun çalışanlar üzerindeki etkisi; kendisini, direk işletmeler ve bu işletmelerin arasındaki rekabet düzeyinde de göstermektedir. Motivasyon ayrıca, çalışanların performans ayrıcalıklarını gösteren bir unsur olduğundan; motivasyon koçluğu, özellikle şirket yönetimi ve çalışan planlamaları için uygulanması gerekli bir yöntemdir.

Koçluk mesleğinin günümüzde en önemli dalı olan motivasyon koçluğu; amaca dayalı belirli bir süreç ile gerçekleşir. Bu süreci, hedef ve bu hedefe ulaşmak için gerekli olan yardım ve destek unsurlarına olan ihtiyaç, süreç başlangıcında gerçekleşecek olan uyarılma, danışanın eylem davranışlarına olan etki ve tepkisi ile süreç sonunda hedefe ulaşmanın verdiği doyum olarak sıralayabiliriz.

Motivasyon

Motivasyon koçluğu sürecini harekete geçiren bazı güdüler vardır. Bunlar; fizyolojik güdüler, sosyolojik güdüler ve genel güdülerdir. Belirli bir hedefe ulaşmak için harekete geçirilen bu güdüler; koçluk kavramının tümünde olduğu gibi, motivasyon koçluğunda da soru ve cevaplar ile pekiştirilerek, danışanın eyleme geçmesi koç tarafından desteklenir. Danışan en sağlıklı kararları, motivasyon koçunun güçlü soru destekleri ile kendi kendine almayı başarır. Gerçekleştireceği eylemlerin arasından, en doğrularını seçerek hedefine emin adımlarla, kendine güvenerek ulaşmayı öğrenir. İyi bir motivasyon koçu; fikir vermez, güçlü sorularla danışanını destekler ve sürecin önemli aşamalarında geri bildirimler sağlayarak, danışanın hedefine yön vermesine yardımcı olur. Güçlü sorular, güçlü yanıtları; güçlü yanıtlar, güçlü cevapları; güçlü cevaplar ise güçlü davranış ve sonuçları beraberinde getirir. Motivasyon koçu, bir öğretmen, psikiyatrist yada bir danışman değildir. Motivasyon koçu, danışanın vizyonunu gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemesinde yardımcı olan, motivasyonunu ve buna dayalı olarak performansını arttırmayı hedefleyen bir yardımcıdır. Kişi kendi kararlarından ve yaptığı eylemlerden sadece kendisi sorumludur. Koç sadece, bir çok seçenek içerisinden, danışanın kendi insiyatifi, özellikleri ve istekleri doğrultusunda en iyi olan eylemi belirlemesine destek sağlar.

Motivasyon

Bireyler için motivasyon koçluğu almak, kişinin yaşamak istediği hayatı yaşayabilmesi, yaşam kalite ve standartlarını yükseltebilmesi, sağlıklı ve kendine güvenen öz saygısı yüksek bir birey olarak hayatını sürdürebilmesi açısından oldukça önemlidir. Sorumluluk sahibi, lider vasıflı yöneticilerin oluşturulması ve günümüz rekabet ortamında firmaların, çalışanlarından yüksek verim alması, etkinlik ve maksimum fayda sağlayabilmesi açısından,örgütler ve yöneticiler için de motivasyon koçluğu almak önemli bir süreçtir. Başarı, çalışan memnuniyetinin ispatıdır. Motivasyon ile olumlu davranışlar ve  başarı arasında güçlü bir ilişki vardır. Yüksek motivasyona sahip çalışanların, en etkili yolu bulma, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretme konusunda etkisi büyüktür.

Bu ve bunlar gibi sebepleri göz önünde bulundurursak, motivasyon koçu, kişilerin özgüvenlerini sağlamalarında, motivasyonlarının arttırılmasında ve en önemlisi potansiyellerinin farkındalığına vararak performanslarının yükseltilmesinde önemli bir destek unsurudur. İnsan; mutlu, başarılı ve motivasyonu yüksek bir hayat geçirebilmesi için potansiyelini etkin bir biçimde kullanabilmeyi öğrenmelidir. Potansiyeli arttırmak, yüksek motivasyon ile mümkündür.